Pertun Tähkäpartion uusille kotisivuille, www.tahkapartio.net/ >>>

Pertun Tähkäpartio ry

Toimintakertomus vuodelta 2001

Yleistä

Lippukunta perustettiin marraskuussa vuonna 2000. Odotukset olivat suuret ja jäsenmäärä kasvoi nopeasti niin että seuraavan syksyn alussa se kävi yli 100 jäsenessä. Kaikille halukkaille pyrittiin järjestämään sopivia toimintaryhmiä. Mm. parin sudenpentujohtajan opintojen takia jouduttiin yhdistämään toimintaryhmiä ja aktiivisten jäsenten määrä on vuoden lopussa tasaantunut noin 70:een.

Toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoistyöhön. Vuoden aikana etusijalla oli johtajakoulutus kaikilla tasoilla sekä yhteistyö eri suuntiin. Aktiivinen yhteistyö partiopiirin sekä Mäntyharjun, Ristiinan ja Hirvensalmen lippukuntien kanssa on osoittautunut erittäin hyväksi valinnaksi. Vuoden lopussa järjestettiin tunnuskilpailu, jonka palkinnonsaajat ratkaistiin helmikuussa 2002.

Jäsenistö

Lippukunnassa oli vuoden lopussa 71 jäsentä (alle 29-vuotiaita 57):

Nimike Ikä Tyttöjä Poikia Yhteensä
Sudenpentuja 7-10 v. 5 12 17
Vartiolaisia 11-14 13 18 31
Vartionjohtajia 13-15 3 5 8
Laumanjohtajia aikuisia 2 1 3
Muut aktiivijoht. aikuisia 2 1 3
Muut johtajat aikuisia 5 4 9
Yhteensä        

Sudenpentulaumoja toimi keväällä 3 ja syksyllä 2, vartioita keväällä 4, syksyllä enimmillään 6, vuodenvaihteessa yhdistämisten jälkeen 5.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokouksessa 27.3 valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt: Henrik Hausen, lippukunnanjohtaja, Tuula Vuorikoski, lpk varajohtaja, Tiina Hölttä, sihteeri, Pentti Haverinen, Timo Kaihila ja Raija Kontio. Rahastonhoitajana toimi Päivi Jäävalli, tilintarkastajina Paula Numminen ja Minna Leminen.

Kokoontumistilat

Lippukunta sai huhtikuussa kunnalta käyttöönsä oman toimitilan eli kolon Nuorisotalon yhteydessä. Kahden huoneen ja keittiön pinta-ala on noin 60 neliömetriä ja lisäksi käytössämme on pihapiirissä oleva varastorakennus.

Seurakunnan kanssa solmitun sopimuksen mukaan kesäkoti on ilmaiseksi lippukunnan käytössä silloin kun siellä ei ole muuta toimintaa ja kesäkodilla onkin ahkerasti käyty retkillä, kursseilla ja leireillä.

Sudenpennut

7-10-vuotiaat sudenpennut kokoontuvat viikoittain aikuisen johdolla. Keväällä laumoja oli kolme: Pikkuketut Minna Lemisen, Ilves Lasse Valon ja Sudet Markku Lettojärven johdolla. Marjo-Riikka Lehtinen toimi osan vuotta laumanjohtajan apulaisena. Keväällä vielä Annukka Suuronen tuli mukaan laumanjohtajaksi ja syksyllä Minna, Lasse ja Annukka osallistuivat piirin laumanjohtajakurssiin. Laumanjohtajien opintojen takia kesäleirille voitiin ottaa vain 7 sudenpentua ja syksyllä jouduttiin yhdistämään laumat kahdeksi eikä uusia sudenpentuja juurikaan voitu ottaa mukaan. Pikkuketut ja Ilves ovat kuitenkin ahkerasti jatkaneet toimintaa ja suorittaneet Pikkuhukka-(5) ja erikoismerkkejä (22). Sudenpentuosaston Akelana toimi Tiina Hölttä.

Vartiot

11-14 –vuotiaat vartiolaiset kokoontuvat viikoittain vertaisjohtajan vetäminä. Vartionjohtajia on tuettu järjestämällä runsaasti kursseja sekä syksystä alkaen kuukausittain kokoontuneella vartionjohtajaneuvostolla. Keväällä vartioita oli neljä, kaksi poika- ja kaksi tyttövartiota. Syksyllä vartioita oli välillä kuusikin, mutta loppusyksystä viisi. Vartiot ovat käyneet omilla retkillään, suorittaneet ahkerasti lupaus- ja erikoismerkkejä ja osallistuneet partiotaitokilpailuihin. Vaeltajatoimintaa ei lippukunnassa vielä ollut.

Tiedotus

Lippukunnan sisäinen tiedotus johtajille hoidettiin yhdeksällä kiertokirjeellä, kolon ilmoitustaululla ja puhelimitse. Tiedotteita koteihin jaettiin ennen tilaisuuksia. Laumat ja vartiot ovat myös jakaneet omia tiedotteitaan. Ilmoituksilla Pitäjänuutisissa tiedotettiin vuosikokouksesta ja syksyn avoimien ovien päivästä.

Myös paikallislehtiin on rakennettu hyvät suhteet: isoja juttuja Pitäjänuutisissa ja Itä-Hämeessä oli ainakin lupauksenantotilaisuudesta helmikuussa, kesäleiristä, avoimien ovien päivästä syyskuussa, Jamboree on the air:stä lokakuussa ja lupauksenantotilaisuudesta joulukuussa joten kodit ja yleisö ovat "pysyneet kärryillä" siitä, mitä partiossa teemme.

Koulutus

Vartionjohtajille järjestettiin oma kahden viikonlopun johdantokurssi vuodenvaihteessa 2000-01, osallistujia oli 10. Syksyllä vartionjohtajien peruskurssi oli myös kahden viikonlopun mittainen. Osittain itse järjestetty, osittain piirin kurssin suoritti seitsemän vartionjohtajaa.

Laumanjohtajille järjestettiin ohjausta tammikuussa ja piirin peruskurssiin lokakuussa osallistuivat Minna Leminen, Annukka Suuronen ja Lasse Valo. Partiojohtaja-peruskurssiin huhtikuussa osallistui Annukka Suuronen ja Henrik Hausen.

Kalusto

Vuoden aikana hankittiin seuraavaa irtaimistoa (hankintahinta mk):

Lisäksi saatiin lahjoituksena runsaasti kirjoja, huonekaluja, keittiövarusteita jne.

Talous

Ensimmäisenä toimintavuotena aloitettiin nollasta mutta saatiin ostettua mm. teltta ja kerättyä pankkitilillekin 2 317 mk.

Omaa varainhankintaa oli pitkin vuotta ja se tuotti voittoa 4 400 mk. Tämä kertyi isänpäivälounaasta (1 558 mk voittoa), Pertun päivien kirpputorista ja arvonnasta (920 mk), haravointitalkoista (400 mk), seurakunnan kahvituksesta (700 mk) sekä korttien ja kalentereiden myynnistä (828 mk).

Lippukunnan varsinainen toiminta oli 9 900 mk alijäämäinen ja avustuksia saatiin yhteensä 10 000 mk: Lionsilta 3 000, seurakunnalta 2 000 ja kunnalta 5 000 mk.

Palkkoja tai matkakorvauksia ei maksettu ja hyvin moneen tilaisuuteen saatiin tarjoilut lahjoituksena. Mm. kesäleirin kustannukset katettiin kokonaan osanottomaksuilla, lahjoituksilla ja Mäntyharjun Partiolaisten tuella. Varusteita jouduttiin vielä lainaamaan mm. Mäntyharjulta ja piiristä.

Yhteistyö

Taustayhteisömme Pertunmaan seurakunnan kanssa solmittiin yhteistyösopimus ja seurakunnan avustuksella järjestettiin mm. kaksi lupauksenantotilaisuutta. Vastaavasti osallistuttiin seurakunnan tilaisuuksiin ja mm. muodostettiin kunniavartio, kannettiin useammassa jumalanpalveluksessa kolehti ja sytytettiin jouluna kynttilät sankarihaudoille. Myös kunnalta ja Lionsilta saatiin tärkeää tukea.

Erityisesti Mäntyharjun partiolaisten ja Etelä-Savon partiolaisten kanssa yhteistyö oli tiivistä ja antoisaa. Mäntyharjulaiset "kummimme" Maria Lahti ja Tarja Nupponen olivat mm. johtajina vartionjohtajakursseilla, Kimppa-kesäleiri oli yhteinen ja varusteita saatiin lainata. Piiri huomioi yhteistyömme nimeämällä lpkj vuoden partiolaiseksi. VJ-kurssi järjestettiin yhdessä Hirvensalmen Hirvi-Partion ja Ristiinan Yöveden vaeltajien kanssa.

Tapahtumat

Tilastotietoja

Leirivuorokausia kesällä 112 ja syksyllä sudarileirillä 54, yhteensä 166.

Päiväretket luontoon 2 laumojen, 2 vartioiden, 1 johtajien, osallistujia yhteensä 40.
Yöretket luontoon 1 laumojen, 5 vartioiden, osallistujaa yhteensä 40.
Matkat 1 laumojen, 1 vartioiden, osallistujia: 13 sudaria, 8 vartiolaista ja 8 johtajaa.
Lippukunnan partiotaitokisat: 2 kpl, osall: 14 sudaria, 29 vartiolaista, 18 aikuista
Palvelutehtäviä 5, osallistujia 30.
Viikkokokouksia laumoilla ja vartioilla yhteensä noin 224.
Erityistilaisuuksia jo mainittujen lisäksi 11.

Palaute: henhaus@mbnet.fi

 Takaisin alkuun

 Takaisin etusivulle